Hvorfor kartlegge
leietakertilfredshet?

Fornøyde leietakere er lønnsomme leietakere. Forskning viser at det er stor sammenheng mellom hvor fornøyd en leietaker er og hvor lojal han er, hvordan han omtaler utleieren sin og hvilken betalingsvilje han har. Med Norsk Leietakerindeks (NLI) finner du både ut hvor fornøyde dine leietakere er og hva du må gjøre for å få dem mer lojale, til å snakke bedre om deg og lettere møte dine ønsker ved neste reforhandling.
Strategisk verdi

Med NLI får du kartlagt det overordnede bildet for din eiendomsmasse. Uansett hva den langsiktige strategien er for hvert individuelle bygg, større prosjekter og hele eiendomsporteføljen, så er en god kundeundersøkelse en viktig del av verktøykassen for å sikre at du er på rett vei.
Operativ verdi

Uansett hvor nær du og dine kolleger er leietakerne deres, så er det ikke mulig å vite sikkert hva de alle synes om de forskjellige delene av leveransen din til enhver tid. Utleie av næringslokaler blir stadig en mer kompleks tjeneste, og med Norsk Leietakerindeks får du et viktig operativt korrektiv. NLI er en åpen undersøkelse hvor du har full tilgang til svarene til alle leietakerne.
Fastighetsbarometern

Norsk leietakerindeks har en svensk søsterundersøkelse, Fastighetsbarometern, som årlig undersøker en lang rekke av de fremste utleierne i Sverige. Til sammen kartlegger de to undersøkelsen hvert år nærmere tretti store eiendomsporteføljer med mange tusen leietakere og flere millioner kvadratmeter leieareal. Som deltaker i NLI får du derfor tilgang til svært gode sammenligningstall du kan bruke til å vurdere hvor dere står.


Aktuelle resultater


landingimage1
landingimage2
landingimage3
landingimage4

Vil du vite mer?

Morten Olaisen. Foto
Morten Olaisen

Daglig leder/CEO,  mo@nemeet.com+47 907 65 221


Om eierne
NEMEET måler immaterielle verdier innen næringseiendom og driver kommunikasjonsplattformen NEMEET.com.


CFI Group er et verdensledende analyse- og rådgivningsselskap innen kundetilfredshet og kundeverdier.